Medlemskab

Kontingentet er på 200 kr/person/år.
Kontingentet indbetales i august ved sæsonstart.
Indbetaling gælder fra 1. august 2022 til 31. juli 2023.

Man er først medlem, når kontingentindbetalingen er modtaget på
Mobile pay: 98056 (Holbæk Tangoforening)

eller foreningens konto: 5373 240735

Samtidig med indbetalingen mailes navn, adresse og (mobil) tlf nummer til holbaektango@gmail.com

Man kan også møde op til et arrangement og melde sig ind (kontant betaling).